top of page
Strzelce Opolskie

STRZELCE OPOLSKIE

CENTRUM EDUKACJI I WSPARCIA DZIECKA ORAZ RODZINY
projekt konkursowy

11   /   2021

Powierzchnia użytkowa: 4417m2

Ideą projektu było wykreowanie nowej, uporządkowanej i przyjaznej przestrzeni nie tylko wokół budynku, ale i także miejskiej. Przestrzeni, która oprócz swej podstawowej funkcji szkoły, zaoferuje swym użytkownikom coś więcej, a przy tym będzie to miejsce atrakcyjne wizualnie. Celem było także wprowadzenie maksymalnie dużej ilości zieleni, która czyni przestrzenie miejskie bardziej przyjazne dla człowieka.  Podczas powstawania koncepcji kierowano się takimi hasłami jak: NATURA, BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, PRYWATNOŚĆ, które są uwidocznione w koncepcji zarówno obiektu jak i zagospodarowania terenu.

bottom of page