top of page
Bb-parki

BIELSKO-BIAŁA

BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTU PAŁACOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA BUDYNEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

WIZUALIZACJE: 2023

Wizualizacje wykonane na postawie projektu autorstwa "KREATOR Studio Projektowe"

bottom of page